ภาษา

บทที่ 7

พระเจ้าประทานเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้ของเรา เพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ หากไม่ใช้มัน เราก็จะล้มเหลว

ชีวิตนั้นซับซ้อน ศาสนาคริสต์ไม่ใช่ความเชื่อที่คอยปกปิดคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่พระเจ้าทรงทำให้ใจของเราลุกเป็นไฟและบอกให้เราสำแดงเปลวไฟนั้นท่ามกลางความมืดที่ห้อมล้อมเราตั้งแต่เกิด พระองค์บอกให้เราใช้ชีวิตจริงที่แตกต่างจากที่โลกคาดหวัง

เมื่อเราบังเกิดใหม่ เราต้องการอาหารบำรุงอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต เราทานอาหารหลายครั้งต่อวัน เรานอนหลายชั่วโมงต่อวัน เราดื่มน้ำมากในแต่ละวัน อาหาร น้ำ และการนอนหลับสำหรับจิตวิญญาณ ก็คืออ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน และนมัสการพระองค์ร่วมกับผู้อื่น

โลกนี้สกปรก แต่เราต้องบริสุทธิ์ ขณะมีชีวิตอยู่ ยังคงมีสิ่งสกปรกเข้ามาในใจเราทุกวัน ตาของเรามองเห็นความวิปริต หูของเราได้ยินเสียงคำสาปแช่ง มือของเราสัมผัสถึงความเจ็บปวดจากหนามและหมัดของคนรอบข้าง ลิ้นของเราลิ้มรสยาพิษอันขมขื่น จมูกของเราได้กลิ่นความเน่าเหม็นแห่งความตาย

พระเจ้าประทานเครื่องมืออะไรให้เราล้างสิ่งสกปรก ขจัดความมืดมิด และเปลี่ยนแปลงโลกรอบตัวเรา

ประการแรก ตามที่เราได้พูดคุยกันแล้ว พระองค์ได้เปิดเผยแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของเราในพระคัมภีร์ ผ่านการอ่านข้อความในพระคัมภีร์และรักษาพระสัญญาของพระเจ้าไว้ภายใน เรามีจิตใจที่สะอาดและจิตใจของเราก็เข้มแข็งขึ้น

ประการที่สอง พระองค์ทรงใส่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ในตัวเรา เพื่อให้เราสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าและรู้สึกว่าพระองค์ทรงตอบรับเรา สิ่งนี้ทำให้ความเชื่อมั่นของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นและให้พลังแก่เราในการใช้ชีวิตที่แตกต่างและช่วยเปลี่ยนแปลงโลกนี้

ประการที่สาม พระองค์ทรงสร้างเราให้นมัสการ เมื่อเรานมัสการพระองค์ พระองค์ทรงตอบความปรารถนาของเรา และเริ่มรักษาบาดแผลที่โลกนี้มอบให้เรา

ประการที่สี่ พระองค์ทรงทำให้เราเพลิดเพลินและรักผู้คน สัตว์ และโลกที่พระองค์ประทานแก่เราภายในขอบเขต เราต้องให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและเพลิดเพลินกับธรรมชาติ

เราจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของการใช้เวลากับคนอื่นๆ ที่เชื่อในพระเจ้าและรักพระองค์ในแบบที่เราทำ สิ่งนี้ให้กำลังใจและทำให้เราเข้มแข็งขึ้น มันช่วยเราจากความไม่สมดุล สิ่งนีเรียกว่า คริสตจักร คริสตจักรไม่ใช่อาคารที่เราพบกัน หรือรอบนมัสการที่เราเข้าร่วม คริสตจักรคือผู้ที่รักทั้งพระเจ้าและเรา ใช้เวลากับคนอื่นๆ ที่รักพระเจ้า (อ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน นมัสการ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันดำเนินชีวิตตามวิธีที่พระองค์บอก) ให้เราดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์) เป็นสิ่งสำคัญ

หลายคนสงสัยว่าการพบปะกับคริสเตียนคนอื่นๆ เป็นเรื่องสำคัญหรือไม่ แต่พระคัมภีร์บอกว่านั่นแหละคือประเด็น ชุมชนแห่งความรัก ซึ่งเป็นชุมชนที่บริสุทธิ์ในพระองค์และเป็นที่พึงพอใจโดยพระองค์ พระองค์ได้อธิบายไว้ นี่เป็นสิ่งที่พระองค์ทำหลังจากฟื้นคืนพระชนม์แล้ว เมื่อพระองค์ไปรับประทานอาหารกับเพื่อน เดินไปกับพวกเขา และไปเยี่ยมพวกเขาในห้องส่วนตัวของพวกเขา

หากนั่นยังไม่เพียงพอสำหรับเรา ลองมาดูเรื่องที่น่าสะเทือนใจจากบาทหลวงท่านหนึ่ง:

วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งมาหาบาทหลวงคนหนึ่งและพูดว่า “คุณพ่อ พอล น้องชายของฉัน ได้ตัดขาดจากฉันและคริสเตียนคนอื่นๆ ทุกคนไปแล้ว คุณต้องไปคุยกับเขาและโน้มน้าวเขาว่าเขาต้องกลับมา!”

บาทหลวงจึงไปที่บ้านของพอล เคาะประตู และขอเข้าไป

เมื่อเข้าไปข้างในแล้ว เขาเห็นพอลจ้องมองไปที่ไฟที่ลุกโชน พวกเขาพยักหน้าทักทายเงียบๆ และบาทหลวงก็นั่งข้างพอลและจ้องมองไปที่ไฟ หลังจากนั้นครู่หนึ่ง บาทหลวงก็หยิบคีบโลหะขึ้นมา หยิบถ่านร้อนก้อนหนึ่งออกจากไฟ และวางลงบนพื้นหินด้านนอกไฟ เขาพยักหน้าให้พอล ยิ้ม และรอ หลังจากนั้นไม่กี่นาที ถ่านหินก็เย็นลงมากจนไม่มีไฟเหลืออยู่

บาทหลวงพยักหน้าให้พอล หยิบถ่านหินขึ้นมาแล้วโยนกลับเข้าไปในกองไฟ หลังจากนั้นครู่หนึ่ง ถ่านหินก็กลับมาลุกไหม้อีกครั้ง บาทหลวงหัวเราะ พยักหน้าเป็นครั้งสุดท้ายที่พอล แล้วลุกขึ้นจากไป

เราคือถ่านหินนั้น หากปราศจากไฟที่แผดเผาจากผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเรา ในที่สุดเราก็จะเย็นลงและสูญเสียไฟของเราในที่สุด เราจำเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์ พัฒนานิสัยการอธิษฐานและการนมัสการอย่างขยันขันแข็งทุกวัน และจัดลำดับความสำคัญของการใช้เวลากับคริสเตียนคนอื่นๆ เราจึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิตอย่างชื่นชมยินดีในการเชื่อฟังพระเจ้า

ถ้าเราทำเช่นนี้ พระเจ้าจะทรงเสริมกำลัง ให้กำลังใจ และอวยพรเรา จากนั้นพระองค์จะประทานโอกาสให้เราแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้คนที่ต้องการข่าวประเสริฐเช่นเดียวกับเรา

พิจารณาลึกลงไป

อ่านกาลาเทีย 5:22-26, สดุดี 121:1-8 และ 1 โครินธ์ 12:20 - 13:13 คุณเห็นชัดเจนหรือยังว่าพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตอย่างไร อธิษฐานขอพระเจ้าให้พลังแก่คุณในการดำเนินชีวิตตามความรักที่คุณได้อ่านในข้อเหล่านี้ คุณจะเริ่มนำความรักประเภทนี้ไปปฏิบัติได้อย่างไร เขียนมันลงไป แล้วลงมือทำเลย!

รายการ รายการ ต่อไป