ภาษา

หลักสูตรวิดีโอพระกิตติคุณแบบง่าย

หากคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ หรือสงสัยว่ารูปแบบการใช้ชีวิตแบบไหนที่จะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ หลักสูตรผู้เชื่อใหม่มีไว้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจพระกิตติคุณ และการใช้ชีวิตของคุณที่มีต่อเรื่องนี้