ภาษา

คุณได้ตัดสินใจจะใช้ชีวิตของคุณเพื่อพระเยซู…
แล้วยังไงต่อล่ะ?

หากคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ หรือสงสัยว่ารูปแบบการใช้ชีวิตแบบไหนที่จะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ หลักสูตรผู้เชื่อใหม่มีไว้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจพระกิตติคุณ และการใช้ชีวิตของคุณที่มีต่อเรื่องนี้

ต่อจากนี้ความเชื่อและพฤติกรรมจะสอดคล้องกัน

สมัครเรียนด้านล่างเพื่อเริ่มต้นเรียนหลักสูตรวิดีโอพระกิตติคุณอย่างง่าย

เมื่อป้อนอีเมล คุณจะได้รับเนื้อหาจากหลักสูตรวิดีโอพระกิตติคุณอย่างง่าย ส่งตรงถึงอีเมลของคุณเป็นระยะเวลา 10 วัน

แต่ละส่วนของหลักสูตรวิดีโอพระกิตติคุณอย่างง่ายประกอบด้วยวิดีโอภาพเคลื่อนไหว การฝึกอบรมเชิงลึก และคำแนะนำเชิงปฏิบัติเพื่อนำสิ่งที่คุณเรียนรู้ไปปฏิบัติ

หลังจากนั้น คุณจะมีตัวเลือกในการรับคู่มืออ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานเป็นเวลา 30 วัน พร้อมด้วยเคล็ดลับในการเข้าร่วมและอยู่ในชุมชนคริสตจักรที่ดี

ดังนั้น จะรออะไรอยู่ล่ะ
สมัครเรียนหลักสูตรวิดีโอพระกิตติคุณอย่างง่าย เพื่อพัฒนาความเข้าใจและความรักต่อพระคริสต์