ภาษา

ภารกิจ 30 วัน

คุณพร้อมรับภารกิจ 30 วันในการอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานทุกวัน และไปโบสถ์ทุกสัปดาห์แล้วหรือยัง? ลงชื่อสมัครเรียนด้านล่างเพื่อรับข้อพระคัมภีร์ คำอธิษฐาน และคู่มือการเข้าโบสถ์ที่ส่งไปยังอีเมลของคุณทุกวัน