Mga wika

30-Araw na Hamon

Handa ka na bang gawin ang 30-araw na hamon na magbasa ng Bibliya at magdasal araw-araw, magsimba linggu-linggo? Mag-sign up sa ibaba para makakuha ng Banal na Kasulatan, panalangin, at gabay sa pagdalo sa simbahan sa iyong inbox araw-araw.