Mga wika

At tinanggap mo na si Hesus....
Ano na ngayon?

Kung iniisip mo kung ano ang Kristyanismo, o kung anong uri ng buhay ang idudulot nito sa iyo, ang Kurso ng Bagong Mananampalataya ay makatutulong sa iyo na maunawaan ang Mabuting Balita at makapamuhay ayon dito.

Wala nang hiwalayan sa paniniwala at pag uugali

Magpatala sa kurso ng Ang Video ng Simpleng Ebanghelyo sa ibaba para magsimula.

Sa paglalagay ng iyong email, makatatanggap ka ng 10 araw na Videong Kurso ng Ang Simpleng Ebanghelyo sa iyong inbox.

Ang bawat bahagi ng Ang Video Kurso ng Simpleng Ebanghelyo ay may animasyon na video, malalim na training, at suhestiyon kung paano mo maisasagawa ang mga natutuhan.

Pagkatapos, maaari mong piliin na makatanggap ng 30 araw na gabay sa panalangin at pagbabasa ng Bibliya, at tips kung paano sumali at manatili sa isang malusog na komunidad ng simbahan.

Kaya, ano pa ang hinihintay mo?
Mag-enroll sa Videong Kurso ng Simpleng Ebanghelyo para lumago ang iyong pang-unawa at pagmamahal kay Kristo.