மொழிகள்

30-நாள் சவால்

30-நாள் சவாலை உறுதுயுடன் ஏற்று தினமும் வேத வசனங்களை வாசிக்கவும் பிரார்த்தனை செய்யவும், வாரம் ஒரு முறை தேவாலயம் செல்லவும் நீங்கள் தயாரா? வேத வசனம், பிரார்த்தனை மற்றும் தேவாலய வருகைப் பதிவேடு ஆகியன உங்கள் இன்பாக்ஸில் நேரடியாக வர கீழே ஒப்புதல் அளிக்கவும்.