زبان ها

چالشِ سی روزه

برای یک چالش سی روزه، آمادۀ تعهد دادن هستید تا روزانه دعا کنید، کتاب‌مقدس رو بخونید و هر هفته به کلیسا برید؟ در قسمت پایین ثبت نام کنید تا کتا‌ب‌مقدس، دعا و راهنمای حضور در کلیسا که به اینابکسِ ایمیلتون فرستاده می‌شه، دریافت کنید.