Ngôn ngữ

Bài 4

Khi chúng ta nói về điều mà Chúa Giê-xu đã hoàn thành khi Ngài chết cho chúng ta, chúng ta đã thấy rằng việc tin cậy lời mà Ngài đã tuyên bố về bản thân đã giúp cho chúng ta được nhận lời hứa của Ngài, nhưng để lời hứa của Ngài trở nên thực hữu trong đời sống chúng ta, chúng ta cũng cần thay đổi thái độ và hành vi.

Sự biến đổi bắt đầu từ việc đọc và tin cậy lời mà Ngài đã nói về chính Ngài, và điều mà Ngài nói về chúng ta. Sau đây là một số ví dụ về điều mà Chúa Giê-xu đã nói về chính mình, tương phản với điều mà Ngài đã nói về chúng ta.

  1. Chúa Giê-xu là Đấng tốt lành trọn vẹn. Chúng ta đầy gian ác.
  2. Chúa Giê-xu yêu chúng ta. Chúng ta lại ghét Ngài.
  3. Chúa Giê-xu chọn lựa chúng ta. Chúng ta chối bỏ Ngài.
  4. Chúa Giê-xu vâng phục Đức Chúa Trời một cách hoàn hảo. Chúng ta chống nghịch lại luật lệ của Đức Chúa Trời.
  5. Chúa Giê-xu bằng lòng chịu khổ vì kẻ thù Ngài, bao gồm cả cho chúng ta. Chúng ta thì không sẵn lòng chịu khổ, ngay cả cho người thân yêu của mình.
  6. Chúa Giê-xu là tôi tớ vĩ đại nhất. Chúng ta không muốn phục vụ mà chỉ muốn người ta phục vụ mình.
  7. Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết. Chúng ta bị định phải chịu chết, nhưng có hy vọng vì Chúa Giê-xu ban cho chúng ta sự sống Ngài.

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, nhưng bản chất Ngài cũng là con người thực sự. Ngài là người vĩ đại nhất đã từng sống trong cõi đời, và Ngài đã chọn yêu chúng ta, và theo đuổi tình yêu của chúng ta trong khi chúng ta đã từng thù địch với Ngài.

Không ai có thể được biến đổi bởi Chúa Giê-xu nếu họ không đến với Ngài bằng thái độ khiêm nhường. Chúa Giê-xu không phải là thần chú may mắn. Ngài là Đấng biết mọi ý tưởng trong tâm trí chúng ta.

Kinh Thánh có chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Nếu chúng ta đến với Chúa Giê-xu và muốn lợi dụng Ngài chỉ để có được điều chúng ta muốn, chúng ta sẽ không bao giờ được Ngài hoan nghênh chào đón. Nếu chúng ta không từ bỏ điều gian ác và bắt đầu ghét nó, đồng thời chọn điều tốt lành của Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ nhận biết Chúa hay nhận biết lợi ích trong lời Ngài.

Thái độ hối lỗi vì đã làm điều ác, cùng với niềm khao khát nóng cháy về sự tốt lành của Chúa Giê-xu, cũng như niềm tin chắc chắn vào lời hứa của Chúa – tất cả những điều này đã trở thành điều thông thường trên đời sống chúng ta. Khi chúng ta đọc lời Ngài trong Kinh Thánh, rồi cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn Ngài, thái độ của chúng ta thay đổi, từ kiêu ngạo trở nên khiêm nhường. Chúng ta bắt đầu trở nên giống như Ngài.

Chúa Giê-xu thấy tấm lòng chúng ta. Chúng ta cần tăng trưởng để ghét điều ác và để khao khát sự tốt lành của Ngài thay thế cho điều ác. Sau đó, khi chúng ta cầu xin Chúa Giê-xu tha thứ cho chúng ta, Ngài sẽ tha thứ.

Khi chúng ta đến với Ngài bằng tấm lòng thực sự khiêm nhường, Ngài gặp gỡ chúng ta trong trạng thái đổ vỡ của chúng ta, và bắt đầu hàn gắn tấm lòng chúng ta. Đó là lúc chúng ta nhìn thấy bản thân mình chân thực nhất, và ta sẽ sống đúng với lẽ thật, rằng Chúa đã chọn yêu chúng ta và giúp chúng ta tăng trưởng trong sự tốt lành của Ngài, rằng Chúa ban cho chúng ta sự sống, niềm vui, và tình yêu thương.

Ngài đưa chúng ta vào tiến trình này, chẳng phải đây là điều tuyệt đẹp hay sao?

Nếu bạn cảm thấy hổ thẹn về điều ác mình đã làm, quả là điều tốt đấy! Hãy chạy đến với Ngài. Hãy quỳ gối khiêm nhường và cảm tạ Ngài vì Ngài đã cho bạn thấy lẽ thật về bản thân bạn. Đây là bằng chứng cho thấy Chúa Giê-xu đang theo đuổi bạn bằng tình yêu Ngài.

Hãy từ bỏ điều ác, và đến với Chúa Giê-xu. Hãy đắm chìm trong Kinh Thánh. Hãy đắm chìm trong sự cầu nguyện. Hãy suy ngẫm xem Chúa Giê-xu là ai, và Ngài hứa sẽ làm điều gì trong cuộc đời bạn và thông qua bạn. Hãy đầu phục Ngài để bạn có thể làm hài lòng Ngài và sống trong tình bạn hữu thân thiết với Chúa. Hãy nhớ rằng tình yêu Ngài và lời hứa của Ngài là điều ban cho bạn sức mạnh và thẩm quyền để sống cuộc đời trong sạch.

Đây là một tiến trình hằng ngày và có tính liên tục. Khi bạn thất bại, đừng để bị cầm giữ trong cảm giác vô vọng. Khoảnh khắc bạn thất bại là khoảnh khắc bạn cần đến với Chúa nhất. Ý tưởng cho rằng điều ác mạnh hơn Chúa thật là kiêu căng và ngớ ngẩn. Chúa Giê-xu yêu bạn ngay cả khi bạn còn chống nghịch lại Ngài. Dĩ nhiên Ngài sẽ tha thứ cho bạn vì giờ bạn đã là con của Ngài! Ngài mạnh hơn điều ác trong bạn, và Ngài yêu bạn ngay cả khi bạn chán ghét bản thân. Hãy tin vào điều đó thì bạn sẽ không mất hy vọng.

Đào Sâu

Hãy đọc 1 Giăng 1, Ê-phê-sô 5:8, và Giăng 11:9-10, sau đó viết ra hiểu biết của bạn về sự tha thứ và ý nghĩa của việc “bước đi trong ánh sáng”. Hãy cầu nguyện về điều này, sau đó thảo luận chân thành với một người bạn Cơ Đốc Nhân mà bạn tin cậy. Bạn có đang bước đi trong sự sáng? Nếu không, thay đổi nào bạn có thể thực hiện hôm nay để bước vào sự sáng?

Danh sách Danh sách Sau