Ngôn ngữ

Bạn đã quyết định sống cho Chúa Giê-xu...
Vậy giờ bạn cần làm gì?

Nếu bạn đã từng băn khoăn không biết Cơ Đốc Giáo sẽ như thế nào, hay Cơ Đốc Giáo trang bị cho bạn lối sống ra sao, Khóa Học Dành Cho Tân Tín Hữu sẽ giúp bạn hiểu được Phúc Âm và sống xứng đáng với Phúc Âm.

"Đức tin và hành động không thể có sự khác biệt. "

Hãy đăng ký vào khóa học Phúc Âm Đơn Giản Qua Video dưới đây để bắt đầu.

Bằng cách nhập vào email, bạn sẽ có Khóa Học Phúc Âm Đơn Giản Qua Video kéo dài 10 ngày, gửi thẳng về hộp thư của bạn.

Mỗi phần của Khóa Học Phúc Âm Đơn Giản Qua Video có chứa một video hoạt hình, sự huấn luyện chuyên sâu và các gợi ý thực hành để giúp bạn áp dụng điều bạn đã học vào thực tiễn.

"Sau đó, bạn sẽ có lựa chọn được nhận hướng dẫn đọc Kinh Thánh và cầu nguyện trong 30 ngày, cùng với các chỉ dẫn cách tham gia và ở trong một cộng đồng Hội Thánh lành mạnh. "

Bạn còn chờ gì nữa?
Hãy đăng ký Khóa Học Phúc Âm Đơn Giản Qua Video để tăng trưởng hiểu biết và thêm lên tình yêu dành cho Đấng Christ.