ภาษา

บทที่ 9

การอธิษฐานคือการคุยกับพระเจ้า

พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างที่เรียบง่ายของเรื่องนี้ในสิ่งที่เรียกว่า “คำอธิษฐานของพระเจ้า” ในมัทธิว 6:9-13 คำอธิษฐานนี้เป็นคำตอบสำหรับหนึ่งในสหายของพระองค์ที่ถามว่าจะอธิษฐานอย่างไร

แต่คำอธิษฐานก็มีหลากหลายรูปแบบเหมือนอย่างการพูดคุยกับเหล่าเพื่อนๆ เราสามารถอธิษฐานเผื่อคนอื่นได้ เราสามารถอธิษฐานเผื่อตนเองได้ เราสามารถขอการคุ้มครอง การรักษา กำลัง และสติปัญญาจากพระองค์ได้ เราสามารถขอบคุณพระเจ้าสำหรับความดีงาม ความเมตตา และการอภัยจากพระองค์ได้ เราบอกพระองค์ได้ว่าเราชอบอะไร เราขอบคุณในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้เราได้ หรือบอกพระองค์ในสิ่งที่เรากังวล กลัว หรือคำถามต่างๆ ที่เรามี

สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ดี!

พระเจ้าทรงพอพระทัยที่เราอธิษฐานด้วยความสัตย์ซื่อ พระองค์ทรงรู้ความคิดของคุณ จงอธิษฐานด้วยใจ เข้าหาพระองค์ด้วยความถ่อมใจ ความขอบพระคุณ และความมั่นใจ

การอธิษฐานโดยการยกมือขึ้น วางบนตัก หรือพนมมือ การอิษฐานโดยการลืมตาหรือหลับตา ไม่ว่าจะเดิน ยืน นั่ง ก้มตัว หรือนอน อธิษฐานในตอนเช้า สาย บ่าย เย็น หรือทั้งวัน

พยายามอย่าอธิษฐานเหมือนตัวเองรู้ดี พระเจ้าไม่พอพระทัยกับถ้อยคำสวยหรู พระองค์ทรงรู้มากกว่าที่คุณรู้เสียอีก จงอธิษฐานด้วยความจริงใจ จงเป็นตัวของตัวเองแล้วอธิฐานกับพระเจ้าด้วยความยำเกรง เชื่อว่าพระองค์จะทรงฟังคำอธิษฐานของเรา และพระองค์ทรงรักที่จะอยู่กับเรา

อธิษฐานด้วยตัวเองและอธิษฐานกับคนอื่น การอธิษฐานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญมาก! นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารวมกันเป็นหนึ่งและทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัย

อย่าเกรงกลัวคนอื่นที่เขาชอบอธิษฐานเสียงดัง การอธิษฐานไม่ได้อยู่ที่เรา แต่อยู่ที่การเติบโตใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเราเปิดใจให้กับพระองค์ ถ้าใครทำให้คุณรู้สึกอายเมื่อคุณอธิษฐาน นั่นแสดงถึงตัวตนของพวกเขามากกว่าตัวตนของคุณเสียอีก มันแสดงถึงความเย่อหยิ่งและความเย่อหยิ่งนี่แหละคือบาป

คริสเตียนทุกคนควรพัฒนานิสัยการอธิษฐานอย่างขมักเขม้น นี่หมายความว่าควรแบ่งเวลาอธิษฐานทุกวัน ถ้าคุณไม่ทำแบบนั้น การอธิษฐานจะค่อยๆ หายไปจากชีวิตของคุณ ถ้าคุณยังไม่ได้ฝึกแบ่งเวลาอธิษฐาน ลองเริ่มด้วยเวลาสักสิบห้านาทีก่อนก็ได้ ขอแนะนำให้แบ่งเวลาอธิษฐานในช่วงเช้าก่อนที่เราจะทำอย่างอื่น เนื่องจากจะมีประโยชน์มากกว่าการแบ่งเวลาอธิษฐานในตอนกลางคืนเพราะบางทีคุณอาจจะเหนื่อย ยุ่ง หรือมีความคิดฟุ้งซ่าน การอธิษฐานสามารถเปลี่ยนการใช้ชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้

แบ่งเวลาอธิษฐานของคุณไว้เป็นช่วงๆ คุณอาจเขียนแผนการอธิษฐานไว้ล่วงหน้า เพื่อให้คุณมีอะไรให้ดูหากคุณคิดหัวข้อการอธิษฐานไม่ออก

นี่เป็นโครงสร้างแนะนำ: ขั้นแรก สารภาพความผิดบาปที่เราได้ทำมาและขอการอภัยจากพระเจ้า จากนั้นใช้เวลาสักครู่ อธิษฐานขอบพระคุณความดีงาม การอภัย ความอ่อนโยน และความรักของพระองค์ ใช้เวลาต่ออีกสักครู่ในการสรรเสริญพระองค์สำหรับความสัตย์ซื่อและอำนาจของพระองค์ อธิษฐานเผื่อครอบครัวและเพื่อนๆ ของคุณ เงียบเสียงลงสักพักเพื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณ จากนั้นใช้เวลาที่เหลืออธิษฐานขอกำลังในการดำเนินชีวิตจากพระเจ้า

คุณสามารถใช้พระคัมภีร์เป็นแนวทางในการอธิษฐานได้ ตัวอย่างเช่น อ่านพระคัมภีร์และคุยกับพระเจ้าในสิ่งที่คุณอ่าน ขอให้พระองค์ประทานความเข้าใจในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ

นิสัยที่ดีต้องใช้เวลาในการเติบโต จงอดทนต่อกระบวนการ จงอดทนต่อตนเอง อย่าเกียจคร้าน

หลังจากหมั่นอธิฐานวันละสิบห้านาที หลายคนพบว่าตนเองต้องการเพิ่มเวลาอธิษฐานขึ้นอีก นี่เป็นสิ่งที่วิเศษมาก! พวกเราพบว่าการแบ่งเวลาออกเป็นจุดเน้นที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ นี่ช่วยให้เราไม่รู้สึกว่ามากเกินไปหรือน่าอึดอัด

การอธิษฐานคือเจตนารมณ์ เหมือนอย่างความรัก ที่ต้องกระตือรือร้นถึงจะได้ผล

คุณอาจประหลาดใจเมื่อคุณพบว่าการอธิษฐานเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงว่าไม่เพียงแต่เป็นไปได้เท่านั้น แถมยังสนุกอีกด้วย! นั่นเป็นเพราะว่าเราต้องการการอธิษฐาน เราได้อยู่ชิดสนิทกับพระเจ้ามากกว่าสิ่งใดอื่น และความสัมพันธ์ใกล้ชิดนั้นก็เปลี่ยนแปลงเรา

พระเจ้าทรงเรียกให้เราอธิษฐาน พระองค์อยากให้เราคุยกับพระองค์ การคุยกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ทำให้จิตวิญญาณเราสุขสบายมากกว่าสิ่งใดๆ เมื่อเราละเลยการอธิษฐาน เราก็เหมือนละเลยตัวเองและคนที่เรารัก ให้เราใช้เวลากับพระเจ้า ปล่อยให้พระองค์เสริมกำลังและหนุนใจเราในทุกวัน!

พระองค์ทรงพอพระทัยและยินดีเมื่อพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเรา พระองค์อยากอยู่กับคุณ เพื่อที่คุณจะได้รู้จักและมีความสุขไปกับพระองค์

แบ่งวันเวลาของคุณให้กับพระเจ้า ไม่เช่นนั้นวันของคุณจะเบียดเบียนพระองค์ หากคุณละเลยการอธิษฐาน คุณจะพบว่าตัวเองท้อแท้ โดดเดี่ยว และตกอยู่ในความบาป แต่ถ้าคุณสัตย์ซื่อในการหมั่นอธิษฐาน พระเจ้าจะประทานรางวัลแก่คุณอย่างลึกซึ้งเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้

คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าอธิษฐานเผื่อคุณ

พิจารณาลึกลงไป

อธิษฐานในลักษณะต่อไปนี้ครั้งละห้านาที: สรรเสริญพระเจ้า, สารภาพบาป, อ่านสดุดี, ขอบคุณพระเจ้า, นมัสการ, รอให้พระองค์ตรัสกับคุณ, แบ่งปันคำขอกับพระเจ้า, อธิษฐานเผื่อผู้อื่น, อธิษฐานผ่านสดุดี 23 หรือสดุดีอื่นที่ช่วยในการอธิษฐาน, ใคร่ครวญว่าพระเจ้าคือใคร, ขอให้พระองค์เสริมกำลังคุณให้เป็นเหมือนพระองค์, แล้วปิดท้ายด้วยการสรรเสริญอีกครั้ง

รายการ รายการ ต่อไป