Języki

Lekcja 9

Modlitwa to rozmowa z Bogiem.

Jezus dał nam prosty przykład modlitwy w formie „Ojcze nasz”, którą opisano w Ewangelii według Mateusza 6:9-13. Ta modlitwa była odpowiedzią na pytanie jednego z Jego przyjaciół, który zapytał, jak powinien się modlić.

Istnieje jednak wiele różnych rodzajów modlitw, tak jak różne są rodzaje rozmów z przyjaciółmi. Możemy modlić się za innych ludzi lub za siebie. Możemy prosić o ochronę, uzdrowienie, siłę i mądrość. Możemy wyrażać wdzięczność Bogu za Jego dobroć, miłosierdzie i przebaczenie. Możemy mówić Mu o tym, co kochamy, dziękować Mu za to, co otrzymaliśmy, a także dzielić się naszymi troskami, obawami, wątpliwościami i pytaniami.

To wszystko jest ważne!

Bogu zależy na tym, abyś modlił się z całego serca i szczerze, bo On doskonale zna twoje myśli. Módl się z pokorą, wyrażając wdzięczność i pełne zaufanie.

Twoja modlitwa może być z podniesionymi rękami, na kolanach, złożonymi dłońmi, a twoje oczy mogą być otwarte lub zamknięte. Możesz się modlić podczas chodzenia, stania, siedzenia, klęczenia lub leżenia. Modlitwę możesz odmawiać rano, wieczorem, w ciągu dnia lub kiedykolwiek czujesz taką potrzebę.

Nie próbuj brzmieć wyjątkowo. Bóg nie jest zachwycony skomplikowanymi słowami. Wie więcej niż ty. Bądź autentyczny. Bądź sobą i rozmawiaj z Bogiem z szacunkiem. Wierz, że chce On wysłuchać twoich modlitw i że naprawdę kocha być z tobą.

Módl się zarówno samotnie, jak i w gronie innych. Modlitwa wspólna ma duże znaczenie! Łączy nas i cieszy Boga.

Nie zniechęcaj się głośną modlitwą innych. Modlitwa nie polega na tym, jak inni nas postrzegają, ale na naszym zbliżeniu do Boga, kiedy wyrażamy Mu nasze serce. Jeśli ktoś sprawia, że czujesz się nieswojo ze względu na to, jak się modlisz, to mówi więcej o nich niż o tobie. To świadczy o ich zarozumiałości, a zarozumiałość jest przejawem zła.

Każdy chrześcijanin powinien rozwijać nawyk sumiennego życia modlitewnego. Oznacza to przeznaczenie określonego czasu na modlitwę każdego dnia. Jeśli tego nie robisz, modlitwa może łatwo zniknąć z twojego życia. Jeśli nie masz jeszcze ustalonego planu modlitwy, warto rozważyć rozpoczęcie od piętnastominutowego okresu. Zaleca się planowanie modlitwy na wczesny poranek, przed rozpoczęciem dnia. Zazwyczaj jest to bardziej efektywne niż modlitwa wieczorem, gdy możesz być zmęczony, zajęty lub rozproszony. Modlitwa ma zdolność pozytywnie wpływać na przebieg dnia.

Podziel swój czas modlitwy na różne sekcje. Być może na początku pomoże ci pisemny plan modlitwy, jeśli trudno jest ci znaleźć temat do rozmowy z Bogiem.

Oto sugerowana struktura modlitwy: Rozpocznij od wyznania wszystkich swoich błędów i poproś Boga o przebaczenie. Następnie poświęć kilka chwil na dziękczynienie Mu za Jego dobroć, łaskę, łagodność i miłość. Przeznacz jeszcze kilka minut, aby oddać chwałę Jego wierności i potędze. W modlitwie pamiętaj o swojej rodzinie i przyjaciołach. Zachowaj chwilę ciszy, oczekując na to, co Bóg chce ci przekazać. Na zakończenie poświęć pozostały czas na prośbę o Jego wsparcie i umocnienie na nadchodzący dzień.

Możesz także wykorzystać Biblię jako przewodnik w modlitwie. Na przykład, przeczytaj fragmenty Biblii, a następnie rozmawiaj z Bogiem na temat tego, co przeczytałeś i proś Go o pomoc w zrozumieniu tego, co wydało ci się trudne.

Dobre nawyki rozwijają się stopniowo. Bądź cierpliwy w trakcie tego procesu. Bądź wyrozumiały dla siebie. I pod żadnym pozorem nie pozwalaj sobie na lenistwo.

Po kilku tygodniach regularnego poświęcania codziennie piętnastu minut na modlitwę, wielu ludzi zauważa, że mają ochotę wydłużyć ten czas. To wspaniałe! Zauważyliśmy, że przygotowanie listy, aby podzielić ten czas na różne aspekty modlitwy pomaga uniknąć uczucia przytłoczenia lub frustracji.

Modlitwa jest aktem świadomym. Podobnie jak miłość, musi być aktywna, aby była prawdziwa.

Może to brzmieć zaskakująco, ale jeśli zdecydujesz się spróbować, modlitwa przez całą godzinę jest nie tylko możliwa, ale także satysfakcjonująca! Dzieje się tak dlatego, że potrzebujemy modlitwy. Tęsknimy za bliskim związkiem z Bogiem bardziej niż za czymkolwiek innym. A ten intymny związek naprawdę nas zmienia.

Bóg wzywa nas do modlitwy. Pragnie, abyśmy rozmawiali z Nim. Ta rozmowa z Bogiem satysfakcjonuje nasze dusze tak, jak nic innego nie jest w stanie. Kiedy zaniedbujemy modlitwę, zaniedbujemy zarówno siebie, jak i osoby, które kochamy. Spędzajmy czas z Bogiem, pozwalając Mu wzmacniać nas i codziennie nas inspirować!

On kocha nas zaspokajać i cieszyć swoją obecnością. Chce być z tobą, abyś mógł Go poznać i cieszyć się Jego obecnością.

Zaplanuj czas z Bogiem w ciągu dnia, bo inaczej twój dzień może wypchnąć Go na margines. Jeśli zaniedbujesz modlitwę, możesz poczuć się z czasem zniechęcony, samotny i podatny na zło. Jednak jeśli będziesz regularnie i sumiennie się modlić, Bóg wynagrodzi cię bardziej, niż jesteś w stanie sobie nawet wyobrazić.

Czy wiedziałeś, że Bóg modli się za ciebie?

Dowiedz Się Więcej

Módl się przez pięć minut, kierując się następującym sposobem: rozpocznij od chwili uwielbienia; potem przejdź do wyznania swoich grzechów; czytaj wybrany psalm; wyraź wdzięczność; powróć do uwielbienia; oczekuj na Słowo od Boga; dziel się swoimi prośbami z Bogiem; módl się za innych; użyj Psalmu 23 lub innego odpowiedniego psalmu w modlitwie; medytuj nad Bożym charakterem; proś Boga o umocnienie, abyś był bardziej podobny do Niego; zakończ modlitwę chwilą uwielbienia.

Lista Lista Następny