ภาษา

ภารกิจ 30 วัน

วันที่ 18

คำอธิษฐานและขอบพระคุณ


อ่านพระคัมภีร์


ไปคริสตจักรสัปดาห์ที่ 3