ภาษา

ภารกิจ 30 วัน

วันที่ 21

คำอธิษฐานและขอบพระคุณ


อ่านพระคัมภีร์


ไปคริสตจักรสัปดาห์ที่ 3