Lecția 3 Video

Lecția 3

Chiar mai central în credința noastră este cunoașterea faptului că Isus a înviat din morți și este viu pentru totdeauna. Dacă Isus ar fi fost în continuare mort, noi nu am fi experimentat viața Sa. Cu toate acestea Dului Lui care trăiește înăuntrul nostru este unul dintre cele mai mari daruri pe care El le oferă.

Viața cu Dumnezeu este posibilă în parte datorită morții Sale care ne-a făcut curați în ochii Lui, însă este reală de învierea Lui din morți și trăirea pentru totdeauna în rai și în noi. Așa ne este promisă viața eternă după moarte, pentru că vom fi eliberați de viața distrusă și rămânem doar cu viața Lui fără sfârșit.

Isus este cu adevărat Dumnezeu și cu adevărat om. Adam și Eva, primul bărbat și prima femeie, au fost creați pentru a trăi fără sfârșit, dar deciziile lor pline de răutate le-au adus moartea. Răul ne aduce și nouă moartea. Datorită răului noi toți murim, dar Isus trăiește pentru totdeauna pentru că nu a făcut nimic rău. Acest lucru arată că era Dumnezeupentru că doar Dumnezeu este perfect.

Cu toate că Isus a murit, răul nu L-a ucis. În mod voluntar Și-a oferit viața, iar moartea nu L-a putut ține pentru că nu a greșit niciodată. Puritatea Lui i-a dat dreptul să-Și ia viața înapoi.

Deci, asta a făcut El.

Isus a revenit la viață dovedind puterea, divinitatea, umanitatea perfectă și abilitatea de a da viață și a ne readuce din moarte la viață. Dar mai mult decât atât, El a revenit ca noi să trăim în relație strânsă cu El pentru totdeauna.

Haideți să ne gândim la lucrul acesta puțin.

Nu trebuie să fim vreodată singuri pentru că El trăiește în noi. Avem acces la El fiecare moment din fiecare zi. Ne putem ruga și simți inima noastră mișcată de El. Ne cunoaște gândurile și ne iubește. Ne dă putere pentru a trăi. Putem trăi în dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, amabilitatea, bunătatea, credincioșia, blândețe, auto controlul Lui. Ne oferă viața la maxim, când ne regăsim viața în El.

Biblia spune că motivul existenței noastre este trăirea în relație strânsă cu Isus. Pentru a trăi mai aproape de El decât de orice persoană de pe planetă. Pentru a-L iubi mai mult decât orice sau oricine. Și pentru a-L asculta și închina Lui cu bucurie pentru totdeauna.

Pentru că existăm ca să-L iubim pe Isus și să trăim cu El, Biblia numește credincioșii ca fiind „mireasa lui Cristos”. Biblia de asemenea spune că oricine se dezice de El va fi condamnat. Destinația noastră este în brațele lui Isus. Nimeni care urăște pe Isus nu va sfârși în brațele Sale; din contră, vor fi separați de El pentru totdeauna.

Aceasta este o groază pe care puțini și-o pot imagina. Nu mulți realizează că orice viață sau bucurie vine de la Dumnezeu. În viață, avem acces la plăceri simple pentru că El ni le-a făcut accesibile. Când murim, totul va fi îndepărtat, și ori vom fi lăsați cu Isus în bucuria eternă, ori cu groaza și agonia separării.

Începem să vedem că brațele lui Isus sunt cea mai bună destinație din univers. Faptul că putem experimenta pacea și viața cu El este cea mai mare plăcere în viață. Oricine a trăit într-o relație strânsă cu Isus îți va spune că este mai bun decât orice.

La început, ideea de a-L lăsa în sufletele noastre pare terifiantă pentru că expune răul nostru și ne presează să capitulăm. Dar pe măsură ce capitulăm, El aduce vindecare și putere de a îndura și a crește.

Dacă-L urmezi pe Isus și te dăruiești Lui, El va deveni plăcerea ta supremă, îți va schimba viața și te va curăța.

Apoi, după moarte, vei cădea în paradisul brațelor Lui.

CAUTĂ MAI ADÂNC

Citește Romani 1:1-7; 1 Corinteni 15:1-5 și Romani 10:9-10. Acestea reprezintă detalii despre înviere după ce ea s-a petrecut. Apoi citește Daniel 12:2; Iov 19:23-27; Isaia 26:19-21, Osea 6:1-2; Numeri 21:9 (de asemenea citește Ioan 3:14-15 ca să înțelegi această referință), Psalmul 16:9-10 și Psalmul 71:19-24. Acestea sunt detalii despre învierea lui Isus și a celor care mor credincioși în El, scrise cu mult timp înainte ca Isus să umble pe pământ. Notează ceea ce înseamnă învierea lui Isus pentru tine, și de ce crezi că e important faptul că e înviat din morți. Dacă ai întrebări, discută-le cu un alt creștin.